Jag har på några sidor sammanställt en presentation av ett MJ-bygge som innehåller ett detaljerat landskap med hus och fordon. En spårplan med alternativa körvägar baserat på manuell körning eller digitalstyrning från dator med Traincontroller.

Anläggningen utgör ett resultat av ett brett MJ-intresse för ett skapande i kombination med utnyttjande av avancerad teknik utan anspråk på att efterlikna någon speciell förlaga. En frisk blandning av svenskt och tyskt.

Jag delar med mig av tips och tar gärna emot  synpunkter på mitt bygge som ständigt är under förändring.
En modelljärnväg får ju inte och skall inte bli färdig.

Kontakt till nedanstående E-postadress eller ett PM till PAJ2 till något av de svenska  MJ-forumen-

Per-Åke
Senast uppdaterad 2024-02-08