DU-lok.jpg (4011 bytes)RC4-lok.jpg (4535 bytes)

MJ-ANLÄGGNING

En modelljärnväg i N-skala med detaljerat landskap

  TillbakaStartsidan

 

- Stadsmiljö i N-skalan -

N-skalan ger stora möjligheter till en avancerad spårplan och ett landskap med stor detaljrikedom på ett begränsat utrymme. Min anläggning i "U-form" mäter 4,15 x 4,00 x 1,80 meter - vilket gör att man i N-skalan får plats med en hel del. En motsvarande anläggning i större skalor skulle kräva ett stort rum för att uppnå samma resultat. Det skall medges att HO med avseende på rullande materiel ger större möjligheter till egna modifieringar och är hanterbart på ett annat sätt.

När det gäller byggnader och andra tillbehör får man hålla tillgodo med tyskt eller amerikanskt - alternativt bygga själv.

Anläggningen byggdes från början med analog teknik med blockindelning och flera köraggregat kontrollerat från en körpanel med lysdioder och omkopplare. Med en successiv övergång till MJ-digital med ombyggnad av lok, blockdetektering och styrning av växlar kontrolleras alla funktioner från ett PC-program. Det bästa som fanns att tillgå 1994 var Winlok en programvara som jag på senare tid ersatt med Train Controller från RR.

 

TillbakaÖVERST PÅ SIDAN

Spårplan
 • Vändskiva (lokstall)
 • 5 stationer
 • 5 st Broar
 • 4 st Tunnlar
 • Vägar, fabriksområde.
 • Hus och fordon
 • Hamn, båtar

 

 • Mått 4,15 x 4,00 x 1,80 meter.
 • 80 meter räls
 • 80 st växlar
 • 100 blocksträckor
 • Luftledning (Arnold)
 • Rangerområde

 

 

Spårplanen är indelad i flera slingor förbundna med växlar som ger många alternativa körvägar.
Inom varje slinga finns stationer med flera spår ,stickspår och bangård med lokstall.

Rälsen är rostmålad med Humbrol 113 och  till större delen uppbyggd med PECO`s flexräls
lagd på dämpande hård skumplast som limmats mot underlaget och sedan ströats med ballast från Faller.
Växlarna är Roco, Minitrix och PECO. Den senare med snygga hjärtstycken och växelmotorn under
anläggningen som ger ett bra helhetsintryck.
Luftledningsstolpar kommer från Arnold med en ledning av gummitråd.
Lätt att vika undan - mycket praktiskt vid rengöring av rälsen.
Att ledningen ej är strömförande saknar betydelse vid digitalkörning från rälsen.
Block och huvudsignaler styrs från datorprogrammet påverkat av tågrörelser och valda tågvägar.

 

TillbakaÖVERST PÅ SIDAN

Landskap


Landskapet är uppbyggt på en spånskiva  lagd på en regelstomme i fackverk som ger bra stabilitet.
Kuperad terräng med tunnlar och broar byggt med plywood, aluminiumnät och gips som skurits ut
med kniv för att skapa realistiska bergssidor. Vattendrag och sjöar har målats direkt på underlaget och därefter täckts med vågkrusad transparent plastfilm från Faller. Strömaterial för sand, grus och gröna ytor lägges i förtunnat vitlim
Fallers katalog för landskapsbygge har varit till stor hjälp speciellt vid färg-läggning av berg och gröna ytor
Träd och annan vegetation har tillverkats med material från Woodland Scenics.
Som bakgrund till anläggningen har jag använt Fallers "Obersdorf" och hamnvy från Flensburg som smälter in mycket bra.
Jag rekommenderar att studera tyska MJ-tidningar som alltid innehåller flera reportage från mycket
välbyggda hemanläggningar. (MBZ, Modellbahn Hobby, MIBA, Eisenbahn Journal m.fl.)

"Klicka" på någon av bilderna
DU_lok.jpg (23906 bytes)BR150.jpg (22470 bytes)Vy_layout.jpg (26377 bytes)2 x RC4.jpg (27068 bytes)Vy_station.jpg (22249 bytes)
TillbakaÖVERST PÅ SIDAN

Fartyg - Båtar

En modelljärnväg med landskap som innehåller vattendrag av olika slag gör anläggningen mer levande och förhöjer helhetsintrycket.
Vid senaste utbyggnaden av min anläggning med stadsmiljö och spårvagnar finns en flod med kajer.
Hit hör givetvis fartyg av olika slag – men hur finner man båtar i N-skalan? Vid ett besök på en hobbymässa fann jag mängder med fartyg i liten skala (1:200) som skulle passa in i N-skalan.
Att det inte stämmer till fullo anser jag saknar betydelse – något får man väl fuska.
Inte ovanligt att man blandar (hus, fordon mm.) i olika skalor för att skapa ett djupintryck 

Samtidigt skall man betänka reella storleken hos ett fartyg jämfört med en järnvägsvagn.
Det är svårt att tänka sig en anläggning i H0 som skall husera en ”Silja Europa” skalenligt bland tågen.
202 meter båt = 2,3 meter i H0 eller 1,3 meter i N-skalan. Även om man väljer mindre fartyg får man fuska en aning med skalan.

Åter till fartygen på hobbymässan. Dessa var byggda från klippark en gammal beprövad teknik som ger ett fantastiskt resultat. Dessutom kan man hitta klippark av fartyg på Internet. Ladda ned - justera skalan och skriv ut på färgskrivaren på 180 grams matt fotopapper. Lagom bra tjocklek på pappret att bygga med. Söker man fartyg med svensk anknytning finns en del att välja från hos företaget Bildrum  till en låg kostnad.

                   

                      

                      

 

Fartygen Hansa och Slite (1:200) byggda från klippark (styvt papper)

TillbakaÖVERST PÅ SIDAN


Hus och fordon, mm.


Fordonsparken kommer från Viking och Herpa som modifierats och lackats om för att passa in i
olika miljöer. Här finns mycket att välja bland.

Byggnaderna har mestadels tyska förlagor i brist på annat och kommer från Faller, Kibri och Pola
som har alla har ett stort sortiment i N-skalan.För att få lite variation i byggandet har jag blandat
detaljer från olika husbyggsatser och på så sätt komponerat hus och broar efter eget önskemål.

"Klicka" på någon av bilderna
Kanal.jpg (27759 bytes)Kyrka.jpg (27381 bytes)Fackbro.jpg (27152 bytes)
TillbakaÖVERST PÅ SIDAN

Lok och vagnar

Som jag nämnde inledningsvis har jag inte försökt att efterlikna någon speciell förlaga utan har blandat friskt mellan svenskt och tyskt som har ett någorlunda släktskap. Amerikanskt tycker jag tillhör en egen MJ-kultur och bör byggas utan inblandning från annat.
N-skale lok och vagnar har i dag en mycket hög detaljering och goda köregenskaper  För den som vill köra helt svenskt är till gången på lok och vagnar begränsad även om det som komplement tillverkas småserier av lok av svenska företag. Fleischmans RC4 lok har gångegenskaper som är fullt jämförbart med de bästa H0-loken.  Jag tycker dock inte att det är fel att blanda in tyska lok och vagnar - händer ju några kommer på besök ibland.
Både TEE-panoramavagnar och orientexpress har ju rullat på Norrlandstrafiken. Kan Tågkompaniet så kan väl Hemma-rallaren.
"Klicka" på någon av bilderna
Tågmöte.jpg (27379 bytes)Vy_layout2.jpg (28304 bytes)Lokstall.jpg (22797 bytes)RC4 o kyrkan.jpg (26755 bytes)Ovre_station.jpg (25740 bytes)DU_bro.jpg (20325 bytes)
 
 

TillbakaÖVERST PÅ SIDAN                                                        Per-Åke Jansson, email: